Deutsch DE English UK

Anjahoeve & uw privacy

Bij AnjaHoeve gaan wij natuurlijk vertrouwd om met uw contactgegevens!

Uw contactgegevens zijn bij ons bekend omdat u in het verleden heeft verbleven, of in de nabije toekomst zult verblijven op de AnjaHoeve.

 

Uw contactgegevens zijn opgenomen in ons administratiesysteem. U kunt zelf zien welke gegevens wij hebben opgeslagen als u vanaf 1 januari 2018 bij ons te gast bent geweest. Via onze bevestiging kunt u in een beveiligde omgeving deze gegevens door op "persoonsgegevens" te klikken uw gegevens controleren en desgewenst met de button "wijzigen" ook aanpassen.

 

De contactgegevens worden bewaard ten behoeve van ons nachtregister en niet langer dan de wettelijke bewaartermijn voor logiesverstrekking.

 

Anja Hoeve Texel gebruikt uw contactgegevens niet voor het versturen van digitale nieuwsbrieven of andere promotie doeleinden, mogelijk ontvangt u een persoonlijke kerstkaart per post in december uit naam van Albert & Hennie Huisman van AnjaHoeve Texel. Indien u hier geen prijs op stelt kunt u dit bij ons kenbaar maken.

 

Op onze website vindt u een gastenboek, als u een bericht plaatst vragen wij uw naam en emailadres daarbij te vermelden. Deze gegevens worden niet voor andere doeleinden gebruikt. Wilt u dit wijzigen of verwijderd hebben dan kunt u dit bij ons per email kenbaar maken.

 

In de toekomst zullen we net zo zorgvuldig met uw gegevens omgaan als in het verleden. Uw gegevens worden uitsluitend gebruikt om u te informeren bij reserveringen en worden niet met derden gedeeld.

Privacyverklaring

 • Doeleinden
  Indien u zich bij ons meldt als gast, dan verzamelen wij uw bedrijfs- en/of persoonsgegevens. Dit betreft de zogenaamde 'gewone persoonsgegevens', zoals: (bedrijfs)naw, uw naam, geboortedatum en reguliere contactgegevens ((zakelijk) e-mailadres en (zakelijke) telefoonnummer(s)). Ook eventuele correspondentie wordt door ons vastgelegd. De gegevens worden gebruikt voor het uitvoeren/leveren van de dienst(en).
  Uw gegevens worden nooit aan derden aangeboden, verkocht, verhuurt, of anderszins verhandeld voor promotionele doeleinden van deze derden. Uw gegevens worden niet aan derden verstrekt tenzij wij daartoe verplicht zijn op basis van de wet of een rechterlijke uitspraak.
 • Rechtsgrondslag
  Als rechtsgrondslag voor de verwerking van de persoonsgegevens baseren wij ons op:
  Artikel 5 onder a) van Verordening (EG) nr. 45/2001 van het Europees Parlement.
  Het is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst.
  Artikel 5 onder d) van Verordening (EG) nr. 45/2011 van het Europees Parlement.
  De betrokkene heeft daarvoor toestemming gegeven.
  Noodzakelijk voor de uitvoering van een dienst:
  Voor het nakomen van de dienst is de verwerking van de persoonsgegevens noodzakelijk. De dienst zelf is niet gericht op het verwerken van persoonsgegevens, maar heeft een ander doel. Wij verwerken geen persoonsgegevens die niet noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de dienst.
  Toestemming:
  De betrokkene heeft daarvoor vrijelijk, ondubbelzinnig, geïnformeerd en specifiek toestemming gegeven.
 • IP-adressen en Cookies
  Via onze website verzamelen wij geen data zoals IP adressen en klikgedrag.
 • Bewaartermijnen
  Wij bewaren uw gegevens niet langer dan voor de verwerkelijking van de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld en verwerkt.
 • Privacyrechten
  Indien u gebruik wil maken van uw privacyrechten met betrekking tot:
  1. Het recht op inzage.
  2. Het recht op rectificatie en aanvulling.
  3. Het recht op vergetelheid.
  4. Het recht op dataportabiliteit.
  5. Het recht op beperking van de verwerking.
   dan kunt u contact met ons opnemen en dit aan ons kenbaar maken. Binnen 1 maand na uw verzoek tot één van deze rechten zullen wij hieraan gehoor geven. Wij maken geen gebruik van geautomatiseerde besluitvorming en profilering.
 • Wijzigingen
  Wij kunnen van tijd tot tijd onze privacy praktijken wijzigen en zullen u op de hoogte van eventuele wijzigingen in deze policy brengen, zoals dit wettelijk verplicht is. Ook plaatsen wij een bijgewerkte versie op onze website. Bekijk regelmatig onze website of er updates zijn.
 • Bescherming
  Wij doet er alles aan om uw persoonsgegevens optimaal te beveiligen tegen verlies, vernietiging en/of ongeoorloofde verwerking. Alleen geautoriseerd personeel heeft toegang tot uw gegevens. De opslag van uw gegevens zijn beveiligd op basis van de huidige gebruikelijke technieken.
 • Vragen en/of klachten
  Bij vragen en/of klachten kunt u contact met ons opnemen.

Laatste update: 30-05-2018

Anjahoeve Appartementenverhuur

Anjahoeve Appartementen

Onze kippen wonen in...

Het rode appartement

...villa Kakelbont